Frc.az
Bizimlə əlaqə 051 555-3-444
Bazar ert.-Cümə 09:00 - 18:00
Ünvan Çinar Park Biznes Mərkəzi

Daxili audit

Daxili audit xidməti

Daxili audit yoxlaması - müəssisənin təsisçiləri (investorları) və ya direktoru tərəfindən sifariş edilərək, müəssisənin daxili hesabatlarının 3cü şəxs – Financial Reporting Center MMC tərəfindən müstəqil, sərbəst, ədalətli şəkildə yoxlanılmasıdır.

Financial Reporting Center MMC olaraq, müəssisənizin daxili audit yoxlamasını tam üzərimizə götürürük və sizə rəsmi müqavilə ilə sərbəst, müstəqil, ədalətli və heç bir tərəfdən hər hansı maraq güdməyərək (!) audit yoxlamasını lazım olan müddətdə aparmağı və kommersiya sirri təşkil edən hər bir məlumatı məxvi saxlamağı zamanət veririk!

 

Aşağıdakı hallardan hər hansı biri mövcuddursa daxili audit yoxlaması aparılmalıdır:

1.Müəssisənin Balans hesabatının rəqəmlər uyğun gəlmirsə - Debitor-Kreditor borcları doğru deyil, ümidsiz debitor borcları uçota alınmayıb, Amortizasiya hesablanmayıb, Aktivlərin və öhdəliklərin uçotu doğru aparılmayıb, Kapital bölməsi natamamdır, daxili sənədlər tam deyil və s.;

2.Mənfəət və zərər haqqında hesabatda qeyd edilmiş mənfəət və ya zərər doğru olmamağına əsaslı şübhələr varsa – Mənfəət bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən şişirdilmiş və ya azaldılmışdırsa, Xərclər təyinatı üzrə daxil edilməmişdir və bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən şişirdilmiş və ya azaldılmışdırsa;

3.Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatda divident siyasəti və ehtiyatların ayrılması mexazinmı pozulmuşdursa – Divident təsisçilər arasında paylara uyğun bölüşdürülməmişdirsə, Ayrılmış ehtiyyatlar təyinatı üzrə istifadə edilməmişdirsə, Nizannaməyə uyğun ehtiyatlar doğru ayrılmayıbsa, müəssisənin xalis mənfəəti olduğu halda divident götürülə bilmirsə və s;

4. Pul vəsaiti haqqında hesabat ( Cash flow ) Doğru deyilsə - Pul vəsaitlərin mədaxildə və məxaricində rəqəmlər azaldılıb yaxud şişirdilmişdirsə, Alt sənədlər mövcud deyilsə və s

5. Hər hansısa müəssisəyə investisaya etmək istəyirsinizsə - Təcrübədə dəfələrlə görülüb ki, İnvester cəlb etmək istəyən müəssisə maliyyə hesabatlarını real rəqəmlər üzərində yox şişirdilmiş rəqəmlər üzərində təqdim edir.Sizin bizimlə həmin hesabatların doğru hazırlanmış formasını əldə edəcəksiniz!

6. Müəssisə daxili paylarda alqı-satqı etmək istəyirsinizsə – Bu zaman 4 əsas maliyyə hesabatı hazırlanmalı və müəssisənin xalis aktivlərinin dəyəri tapılmalıdır və 1 payın real qiyməti müəyyənləşməlidir;

7. Müəssisədə olan paylarınızı satmaq istəyirsinizsə - Bu zaman sərbəst audit tərəfindən yoxlanılmış və lazımı düzəlişlər edilmiş maliyyə hesabatını alıcı investora rahatlıqla təqdim edə bilərsiniz və hesabatlarda heç bir xətanın olmamasına zəmanəti Financial Reporting Center MMC  verir!

 

Ana səhifə
Xidmətlər
Müraciət et
Tərəfdaşlar
Əlaqə